List of active policies

Name Type User consent
Polityka Prywatności Privacy policy All users
Regulamin Platformy Szkoleniowej Other policy Authenticated users

Summary

I. Do kogo skierowana jest Polityka prywatności

 1. ACSEC Sp. z o. o. siedzibą we Wrocławiu przy ul. Krakowskiej 29, 50-424 Wrocław, przywiązuje szczególną uwagę do prywatności użytkowników korzystających z  Platformy Szkoleniowej dostępnej na stronie https://szkolenia.politykabepzieczenstwa.com.pl (Serwis). Jeżeli korzystasz z Serwisu, Polityka Prywatności skierowana jest właśnie do Ciebie.

  2. W Polityce Prywatności znajdziesz informacje w jaki sposób korzystamy z udostępnionych nam przez Ciebie danych osobowych, w jaki sposób je zabezpieczamy oraz jakie przysługują Ci prawa i obowiązki.


Full policy

II. Kto zbiera moje dane osobowe?

 1. Administratorem podanych przez Ciebie danych osobowych jest ACSEC Sp. z o. o. siedzibą we Wrocławiu przy ul. Krakowskiej 29, 50-424 Wrocław.
 2. Jeżeli masz pytania dotyczące Polityki Prywatności lub ogólnie dotyczące ochrony danych osobowych, napisz do nas na adres iod@politykabezpieczenstwa.com.pl lub na nasz adres pocztowy: ACSEC Sp. z o. o., ul. Krakowska 29, 50-424 Wrocław.

III. W jaki sposób zbierane są moje dane osobowe?

 1. Jeżeli odwiedzisz nasz Serwis, w sposób automatyczny zbierane są dane informatyczne dotyczące Twojej wizyty, w szczególności:
 • adres IP,
 • rodzaj systemu operacyjnego,
 • rodzaj/typ przeglądarki.

Sama wizyta w naszym Serwisie nie wymaga podania od Ciebie żadnych innych informacji, ani danych osobowych.

 1. Zbieranie pozostałych danych wymaganych do uczestnictwa w Kursach realizowane jest na podstawie umowy zawartej z Twoim pracodawcą, w oparciu o umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 2. Twoje dane osobowe przekazywane są nam przez Twojego pracodawcę, któ®y jest zbierane są również w trakcie przesłania nam swojego podania o pracę poprzez wysłanie pliku z CV.
 3. Twoje dane osobowe możemy zbierać w zakresie informacji podawanych przez Ciebie podczas korzystania z zasobów serwisu (forum, statystyki odwiedzin) i później dalej przetwarzać w celach:
 • odpowiadania na Twoje zapytania (jeśli zadzwoniłeś lub napisałeś do nas z pytaniem lub zgłosiłeś problem w związku z działaniem Serwisu);
 • przesyłania newslettera – jeśli wyraziłeś na to zgodę.

IV. Jak wygląda zbieranie danych w celu zapisu na newsletter?

 1. W przypadku subskrypcji newslettera oraz wyrażenia zgody na jego otrzymywanie prosimy jedynie o podanie Twojego adresu e-mail, na który przesyłane będą informacje od nas.
 2. W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrypcji, klikając link anulujący subskrypcję, znajdujący się w stopce każdego newslettera.
 3. Twoje dane osobowe pozyskiwane w ten sposób nie są przekazywane innym podmiotom, oprócz firmy obsługującej nasz Serwis oraz firm obsługujących serwery na powyższe cele.

V. Jak zbierane są dane osobowe w sposób automatyczny? Co to są pliki cookies?

 1. Jak już wspominaliśmy, przy okazji Twoich odwiedzin naszego Serwisu w sposób automatyczny zbieramy niektóre Twoje dane. Dane te są zbierane przez tzw. pliki cookies („Ciasteczka”).
 2. Ciasteczka to pliki wysyłane do Twojego komputera lub innego urządzenia, podczas przeglądania Serwisu.
 3. Ciasteczka sa niezbędne do poprawnego funkcjonowania Serwisu.
 4. Ciasteczka nie dokonują żadnych modyfikacji czy zmian ustawień w urządzeniu lub oprogramowaniu, które zostało zainstalowane na Twoim urządzeniu.
 5. Pamiętaj, że masz prawo nie wyrazić zgody na wykorzystywanie przez nas Ciasteczek (możesz je blokować).
 6. Jeżeli chcesz blokować Ciasteczka, to rekomendujemy Ci wybranie odpowiednich ustawień w Twojej przeglądarce WWW. Więcej informacji na ten temat możesz znaleźć na stronie http://wszystkoociasteczkach.pl.
 7. Zazwyczaj Ciasteczka mogą zostać usunięte z przeglądarki poprzez opcję „usuń historię” i zaznaczenie cookies za pomocą pola check box albo poprzez zablokowanie w przeglądarce możliwości pobierania ciasteczek.
 8. Chcemy Cię poinformować, że korzystanie przez Ciebie z Serwisu oznacza wyrażenie zgody na wykorzystywanie przez nas ciasteczek. Stosowny komunikat na ten temat wyświetla się automatycznie zawsze przy pierwszej wizycie w Serwisie. Zablokowanie Ciasteczek lub ich usunięcie może spowodować utrudnienia w korzystaniu z Serwisu, a niektóre jego opcje mogą okazać się niedostępne.

VI. Do jakich celów wykorzystywane są dane osobowe niepochodzące z Ciasteczek? Czy komuś są przekazywane?

 1. Dane osobowe, które nam przekażesz, są wykorzystywane do przyjmowania Twoich ewentualnych zastrzeżeń i zapytań.
 2. Jeżeli jest to niezbędne dla wykonania powyższych czynności, Twoje dane mogą być przekazane innym podmiotom. Takie przekazanie może odbyć się tylko za naszą zgodą, na podstawie zawartej umowy i tylko tym, którzy zapewniają, że Twoje dane będą odpowiednio chronione i przetwarzane zgodnie z prawem. Oznacza to, że Twoje dane osobowe są przekazywane:
 • firmie, która obsługuje nasz Serwis,
 • hostingodawcy, który utrzymuje na swoich serwerach nasz Serwis,
 • firmie informatycznej, która utrzymuje rezerwowy backup Serwisu.
Nie przekazujemy Twoich danych osobowych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Jeżeli wyrazisz zgodę na używanie przez nas Twoich danych osobowych w celu otrzymywania informacji handlowych (newslettera), Twoje dane będą zbierane i używanie w celach marketingowych, tj. do przesyłania Ci informacji z zakresu marketingu. Jeżeli nie jesteś naszym Klientem i nie wyraziłeś zgody na przesyłanie Ci informacji marketingowych e-mailem, SMSem lub telefonicznie, wówczas dane osobowe, które przekażesz nam (np. naszemu pracownikowi lub konsultantowi) bezpośrednio, np. telefonicznie, mogą być wykorzystywane przez nas wyłącznie w celu skontaktowania się z Tobą i udzielenia Ci niezbędnej pomocy oraz w celu zawartej pomiędzy Podmiotem, który zgłosił Cię na Szkolenie/Kurs umowy. Jeśli jesteś naszym klientem lub reprezentujesz naszego klienta, to w ramach tzw. prawnie usprawiedliwionego celu, możemy kontaktować się z Tobą w celu promocji własnych produktów. Jeśli jednak nie życzysz sobie kontaktu telefonicznego ani mailowego, wówczas możemy przesłać Ci jedynie materiały pisemne za pośrednictwem tradycyjnej poczty.

VII. Czy mam dostęp do moich danych osobowych? Czy mogę odwołać wcześniej wyrażoną zgodę na otrzymywanie informacji handlowych?

 1. Pamiętaj, że w każdej chwili przysługuje Ci dostęp do Twoich danych osobowych. Możesz bezpłatnie otrzymać kopię posiadanych przez nas Twoich danych osobowych.
 2. Możesz od nas także zawsze uzyskać informacje nt.:
 • celu przetwarzania Twoich danych,
 • jakiego rodzaju dane przetwarzamy,
 • komu przekazujemy Twoje dane,
 • jak długo planujemy przechowywać Twoje dane,
Przysługuje Ci prawo do:
 • sprostowania Twoich danych,
 • usunięcia lub ograniczenia Twoich danych, jeżeli nie są już nam potrzebne do celów, na które nam je podałeś, albo jeżeli cofnąłeś nam zgodę na ich przetwarzanie lub wnosisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych na cele marketingowe.
Możesz w każdej chwili odwołać swoją zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą e-mail i/lub zgodę na marketingowy kontakt telefoniczny. Możesz odwołać zgodę poprzez wiadomość mailową na adres: office@politykabepieczenstwa.com.pl. W stopce każdej wiadomości, jaką wysyłamy w naszym newsletterze, również znajduje się link dezaktywujący, za pomocą którego możesz wypisać się z listy mailingowej. Możesz też wnieść całkowity sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych na cele marketingowe.

IX. Czy moje dane osobowe są zabezpieczane?

 1. Twoje dane są przez nas zabezpieczane, poprzez stosowanie środków organizacyjnych i technicznych, koniecznych i odpowiednich dla zapobiegnięcia ryzyku naruszenia Twoich praw lub wolności.
 2. W szczególności zabezpieczamy Twoje dane osobowe przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, a także przed uszkodzeniem lub utratą.
 3. Bezpieczeństwo przesyłu danych jest zapewnione dzięki stosowaniu protokołu transmisji SSL (Secure Socket Layer v3). SSL polega na kodowaniu danych przed ich wysłaniem z Twojej przeglądarki i dekodowaniu po bezpiecznym dotarciu na serwer obsługujący Serwis.

X. Postanowienia końcowe.

 1. Zasady określone w Polityce Prywatności podlegają prawu polskiemu.
 2. Możesz zawsze wnieść skargę na nasze postępowanie z Twoimi danymi osobowymi. Skargę składa się do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 3. Niniejsza Polityka Prywatności wchodzi w życie z dniem 25.05.2018 r.

Summary

Regulamin korzystania z usług Serwisu https://szkolenia.politykabepzieczenstwa.com.pl 

Full policy

§1.
Postanowienia ogólne

Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania z usług i zasobów, udostępnianych za pośrednictwem sieci Internet w oparciu o Serwis - platformę szkoleniową, dostępną pod adresem https://szkolenia.politykabezpieczenstwa.com.pl (Serwis).

Akceptacja niniejszego Regulaminu jest warunkiem korzystania ze wszelkich zasobów Serwisu.

§2.
Definicje

Ilekroć w niniejszym regulaminie występują poniżej zdefiniowane pojęcia, należy je rozumieć w sposób następujący:

Regulamin – niniejszy Regulamin;

Usługodawca - właściciel i administrator Serwisu https://szkolenia.politykabezpieczenstwa.com.pl – ACSEC Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu ul. Krakowska 29, 50-424 Wrocław, Organ rejestrowy: Sąd Rejonowy Wrocław-Fabryczna, VI Wydział Gospodarczy, NIP: 899-284-48-27, REGON: 369689145, KRS: 0000737840;

Usługobiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna, której kodeks cywilny przyznaje osobowość prawną, kierująca Uczestnika do udziału w Szkoleniu;

Uczestnik – wyznaczona przez Usługobiorcę pełnoletnia osoba fizyczna uczestnicząca w Szkoleniu, przy czym w przypadku Usługobiorcy będącego osobą fizyczną może on być jednocześnie Uczestnikiem. Osoba, korzystająca z zasobów Serwisu z koniecznością logowania po uprzedniej rejestracji i założeniu konta w Serwisie przez Usługobiorcę.

Strony – łącznie Usługodawca i Usługobiorca;

Strona - Usługodawca lub Usługobiorca;

Serwis (Platforma Szkoleniowa) – serwis internetowy, strona www, znajdująca się pod adresem https://szkolenia.politykabezpieczenstwa.com.pl (wraz ze wszystkimi podstronami, stanowiącymi integralną część Serwisu), umożliwiająca Uczestnikom korzystanie z zasobów Serwisu, w szczególności dostęp do Kursów i Szkoleń w systemie e-learning, udostępnionych do pobrania dokumentów, grafik i innych materiałów.

Kurs (Szkolenie) - zestaw prezentacji, ćwiczeń, testów, materiałów poglądowych, zapisów audio i video, połączonych w merytoryczną całość, obejmujący zakres wiedzy i praktyki udostępnionych na Platformie Szkoleniowej.

Nazwa użytkownika/Login - ciąg znaków, ustalany przez Usługodawcę na potrzeby rejestracji w Serwisie i korzystania z jego zasobów.

Hasło - ciąg znaków (niejawny, znany tylko Uczestnikowi), niezbędny do poprawnego zalogowania się w Serwisie i korzystania z jego zasobów, w tym z udziału w udostępnionych w Serwisie Kursach.

§3.
Warunki techniczne

Do korzystania z zasobów Serwisu, w tym uczestnictwa w organizowanych za pośrednictwem Serwisu Kursach, niezbędne jest posiadanie dostępu do Internetu oraz komputera, umożliwiających prawidłowe wyświetlanie zawartości serwisu. Usługodawca dopełni należytej staranności, aby Serwis wyświetlał się poprawnie na komputerach oraz aby korzystając z tych urządzeń Użytkownik mogli bez niedogodności korzystać z zasobów Serwisu.

Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości korzystania z części lub całości zasobów Serwisu, jeśli niemożność ta spowodowana jest brakami technicznymi po stronie Uczestnika, w szczególności z powodu niewłaściwej konfiguracji przeglądarki internetowej czy niedostatecznej wydajności sprzętu.

Usługodawca gwarantuje, iż korzystanie z zasobów Serwisu NIE POWODUJE po stronie Uczestnika instalacji jakiegokolwiek oprogramowania bez jego wiedzy i zgody. Do korzystania z zasobów Serwisu NIE JEST wymagane instalowanie oprogramowania dedykowanego z wyłączeniem korzystania z dedykowanej aplikacji mobilnej.

Usługodawca nie jest dostawcą aplikacji mobilnej i nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie aplikacji. Uczestnik szkolenia na własną odpowiedzialność instaluje i korzysta z aplikacji mobilnej.

§4.

Odpowiedzialność

Usługodawca dopełni wszelkiej należytej staranności, aby korzystanie z Serwisu przebiegało bez zakłóceń, a Serwis działał bez usterek i niedogodności dla Uczestników. Usługodawca zastrzega sobie możliwość wystąpienia krótkotrwałych przerw w funkcjonowaniu Serwisu, wynikających z niezbędnych napraw, konserwacji, tworzenia kopii zapasowych. W miarę możliwości, jeśli wymienione powyżej czynności nie wynikają z usterek, a z planowanych działań, Usługodawca zobowiązuje się informować Uczestników o tym fakcie z podaniem przewidywanego czasu trwania braku możliwości korzystania z Serwisu.

Usługodawca nie jest dostawcą aplikacji mobilnej i nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie aplikacji. Uczestnik szkolenia na własną odpowiedzialność instaluje i korzysta z aplikacji mobilnej.

Uczestnik, który na skutek usterek po stronie Serwisu nie ma możliwości korzystania z niego, w miarę możliwości zgłasza ten fakt Usługodawcy za pośrednictwem poczty e-mail: szkolenia@iod-24.pl. Usługodawca podejmuje niezbędne kroki, celem przywrócenia sprawnego funkcjonowania Serwisu.

§5.

Korzystanie z serwisu

Aby wziąć udział w zakupionym przez Usługobiorcę Kursie, dane identyfikacyjne Uczestnika (imię, nazwisko, służbowy adres e-mail) przekazuje Usługobiorca. Usługodawca rejestruje Uczestnika w Serwisie i przypisuje do zakupionego Kursu.

Uczestnik otrzymuje na wskazany adres e-mail, dane logowanie (login i hasło) oraz link do Serwisu. Podczas pierwszego logowania Uczestnik musi zmienić hasło startowe podane wiadomości e-mail.

Uczestnik ma dostęp do kursu 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu, z zastrzeżeniem §4 ust. 1 Regulaminu. Czas trwania kursu i terminy korzystania z udostępnionych zasobów zależą wyłącznie od ustaleń pomiędzy Stronami. Powyższe oznacza, iż Uczestnik rozpoczyna i kończy Kurs w dowolnie wybranym przez siebie momencie w okresie obowiązywania aktywności Kursu ustalonego pomiędzy Stronami.

Uczestnik przyjmuje do wiadomości i zobowiązuje się do stosowania zakazu udostępniania swojego konta w Serwisie osobom trzecim. Usługodawca nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za szkody, powstałe po stronie Uczestnika na skutek udostępnienia przez niego swojego konta w Serwisie osobom trzecim.

Uczestnik przyjmuje do wiadomości i zobowiązuje się do stosowania zakazu wszelkiej nieautoryzowanej modyfikacji treści Kursów i udostępnionych materiałów.

Uczestnik przyjmuje do wiadomości i zobowiązuje się do stosowania zakazu usiłowania prób dostępu do zasobów, do których Usługodawca nie nadał Uczestnikowi uprawnień.

Uczestnik przyjmuje do wiadomości, iż wszelkie zasoby, udostępnione mu w trakcie korzystania z Serwisu, objęte są prawem autorskim w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a prawo autorskie do wszelkich zasobów w ramach Serwisu należy do Usługodawcy.

Usługodawca zastrzega sobie prawo zgłoszenia do Usługobiorcy lub nawet zawieszenia konta Uczestnika oraz cofnięcia przyznanego mu loginu i hasła w sytuacji, gdy Uczestnik podejmuje działania, zagrażające sprawnemu funkcjonowaniu Serwisu, w tym w szczególności usiłuje przerabiać lub usuwać zasoby Serwisu bez zgody Usługodawcy oraz zachowuje się w stosunku do Usługodawcy oraz innych Uczestników w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego.

Usługobiorca ma prawo rezygnacji w każdej chwili z korzystania z zasobów Serwisu, poprzez usunięcie zgłoszenie usunięcia utworzonych w Serwisie kont Uczestników. W przypadku zgłoszenia usunięcia kont Uczestników, przez Usługobiorcę opłata za udział w Kursie nie podlega zwrotowi w całości lub części.

§6.

Reklamacje

W przypadku ujawnienia się wad w produktach, oferowanych za pośrednictwem Serwisu, Usługobiorca ma prawo złożenia reklamacji. Reklamacja winna zostać złożona w formie pisemnej, za pośrednictwem adresu e-mail: szkolenia@politykabezpieczenstwa.com.pl.

Reklamacja Usługobiorcy winna zawierać jego dane, nazwę Kursu, którego reklamacja dotyczy, opis reklamacji wraz ze wskazaniem żądania Usługobiorcy oraz przytoczenie okoliczności uzasadniających reklamację.

Po ujawnieniu wady produktu Usługobiorca niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia ujawnienia wady, zawiadamia o jej fakcie Usługodawcę w sposób opisany powyżej. Okres dostępu do Kursu dla Uczestników Usługobiorcy ulega wydłużeniu o czas rozpatrywania reklamacji.

§7.

Prawa autorskie

Materiały i zasoby, opublikowane w Serwisie, stanowią wyłączną własność Usługodawcy. Są one objęte prawem autorskim w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994 roku, nr 24, poz. 83 z późn. zm). Kopiowanie i rozpowszechnianie materiałów i zasobów, z zastrzeżeniem §9 ust. 2 wymaga każdorazowo pisemnej zgody Usługodawcy.

Materiały i zasoby, zawarte w poszczególnych Kursach, w tym w szczególności opracowania tekstowe, pliki graficzne, pliki PDF, wzory pism i umów, kalkulatory, szablony, nagrania audio i video, mogą być wykorzystywane wyłącznie przez Uczestnika. Uczestnik nie może ich kopiować, rozpowszechniać i wykorzystywać bez pisemnej zgody Usługodawcy.

Usługodawca zachowuje wszelkie autorskie prawa majątkowe do materiałów umieszczonych w Serwisie w rozumieniu prawa autorskiego, wytworzonych w toku realizacji niniejszej umowy pomiędzy Stronami na polach eksploatacji wskazanych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (tj. Dz.U.  z 2018 r. poz. 1191 ze zm.) wraz z autorskimi prawami zależnymi oraz uprawnienie do udzielania zezwoleń na rozporządzanie lub korzystania z Dokumentów zachowuje Usługodawca, w szczególności:

a. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworów – wytwarzanie dowolną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, fotograficzną, elektroniczną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, w szczególności trwałe lub czasowe zwielokrotnianie utworu w postaci programu komputerowego, w całości lub w części, jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie,

b. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie oraz uprawnienie do dokonania cesji praw,

c. w zakresie publikacji (m.in. w Internecie i publikacjach własnych Zamawiającego) oraz wprowadzania do pamięci komputera całości lub fragmentów utworu w celu publikacji; Usługobiorca udziela zgody, by czynności opisane powyżej były dokonywane przez Usługodawcę  lub osobę trzecią, a także wyraża zgodę na każdorazowe przetwarzanie utworu, jego tłumaczenie,

d. w zakresie przystosowania przedmiotu umowy czy też wprowadzanie wszelkich zmian do przedmiotu umowy, np. zmiany układu lub wprowadzanie jakichkolwiek innych zmian; Strony umowy zgodnie oświadczają, że przedmiotowe czynności mogą być wykonane przez Usługodawcę i przez podmioty trzecie działające w imieniu Usługodawcy ; 

e. w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony powyżej – publiczne wykonanie, wystawienie (w szczególności wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i remitowanie, wprowadzanie do pamięci komputera oraz do globalnej sieci komputerowej – Internet), rozpowszechnianie we wszelkiego rodzaju publikacjach, w tym w książkach i czasopismach, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym; Usługobiorca udziela zgody, by czynności opisane powyżej były dokonywane przez Usługodawcę lub osobę trzecią, a także wyraża zgodę, by uprawnione osoby przed wykonaniem prawa określonego w niniejszym punkcie, uprzednio wykonały inne prawa, wyszczególnione w niniejszym ustępie.

Usługodawca oświadcza, iż korzystanie przez Usługobiorcę z materiałów szkoleniowych na wymienionych powyżej polach eksploatacji nie narusza praw osób trzecich.

Usługodawca oświadcza, że utwory powstałe w wyniku wykonywania lub w związku z wykonywaniem umowy pomiędzy Stronami nie będą naruszać praw własności intelektualnej innych osób oraz nie będą obciążone żadnymi wadami prawnymi, szczególnie prawami strony trzeciej. 

Usługodawca zapewni, aby żadna osoba fizyczna nie wykonywała przysługujących jej osobistych praw autorskich w sposób, który wstrzymywałby, przeszkadzał, opóźniał lub w inny sposób zagrażał realizacji zamierzeń Zamawiającego. Usługodawca ponosi pełną odpowiedzialność za wykonywanie osobistych praw autorskich przez przywołane wyżej osoby fizyczne w sposób, który byłby szkodliwy dla realizacji zamierzeń Zamawiającego.

W przypadku wystąpienia osób trzecich wobec Usługobiorcę z roszczeniem opartym na twierdzeniu, iż używane przez Usługobiorcę utwory naruszają jakiekolwiek prawa, osób trzecich, Usługobiorca niezwłocznie zawiadomi Usługodawcę o roszczeniu zgłoszonym przez osobę trzecią oraz o toczącym się postępowaniu sądowym. W szczególności Usługobiorca umożliwi Usługodawcy  wstąpienie do postępowania w charakterze interwenienta oraz zrzeka się niniejszym prawa zgłoszenia opozycji, o którym mowa w art. 78 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego.

W przypadku wystąpienia osób trzecich wobec Usługodawcy  z roszczeniem opartym na twierdzeniu, 

iż używane przez Usługobiorcę utwory naruszają jakiekolwiek prawa, osób trzecich, Usługodawca niezwłocznie zawiadomi Usługobiorcę o roszczeniu zgłoszonym przez osobę trzecią oraz o toczącym się postępowaniu sądowym. W szczególności Usługodawca umożliwi Usługobiorcy wstąpienie do postępowania w charakterze interwenienta oraz zrzeka się niniejszym prawa zgłoszenia opozycji, o którym mowa w art. 78 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego.

Strony zobowiązują się w przypadku wniesienia roszczenia, o którym mowa w ust. 10 - 11 przekazać drugiej stronie umowy kopię wszystkich dokumentów dotyczących roszczenia w czasie umożliwiającym obronę przed roszeniem, a także nie dokona, bez pisemnego uzgodnienia z drugą Stroną umowy, żadnej czynności utrudniającej lub uniemożliwiającej ochronę, w szczególności nie uzna roszczenia, nie zawrze ugody, nie dokona potrącenia.

Usługodawca pokryje Usługobiorcy wszelkie straty poniesione z tytułu zasądzonych prawomocnym wyrokiem sądu odszkodowań na rzecz osób trzecich związanych z naruszeniem ich praw autorskich lub innych praw własności intelektualnej dotyczących utworów przekazanych Usługobiorcy przez Usługodawcę w ramach realizacji niniejszej Umowy

§8.

Dane osobowe

Dane wymagane do rejestracji Uczestników Kursów w Serwisie przekazuje Usługobiorca na podstawie, zawartej z Usługodawcą, umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. 

Nieprzekazanie danych osobowych Uczestników Kursów uniemożliwi zapisanie Uczestnika na Kurs oraz udział w nim.

Dane osobowe, o których mowa powyżej, niezbędne do zarejestrowania Uczestnika Kursu w Serwisie i realizacji usługi szkoleniowej, to: imię i nazwisko, adres email. Wskazany powyżej zakres danych osobowych to katalog zamknięty - żadne inne dane osobowe nie są przetwarzane w procesie zapisania Uczestnika na Kurs udziału w nim, uzyskania dokumentów, potwierdzających ukończenie szkolenia w tym certyfikatu zdania egzaminu.

Dane osobowe, o których mowa powyżej, są przetwarzane wyłącznie w celu umożliwienia Uczestnikowi uczestnictwa w Kursie i wzięcia w nim udziału oraz otrzymania dokumentów ukończenia Kursu. Dane osobowe nie są przetwarzane w żadnym innym celu, w szczególności nie są one udostępniane podmiotom trzecim.

Administratorem danych osobowych jest Usługobiorca. ACSEC Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu ul. Krakowska 29, 50-424 Wrocław, Organ rejestrowy: Sąd Rejonowy Wrocław-Fabryczna, VI Wydział Gospodarczy, NIP: 899-284-48-27, REGON: 369689145, KRS: 0000737840, przetwarza danych osobowe na podstawie zawartej z Usługobiorcą umowie powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Wypełnienie obowiązku informacyjnego określonego w art. 13 i 14 RODO w zakresie przekazania danych Uczestników Kursów realizowane jest przez Administratora (Usługobiorcę).

Szczegółowe kwestie związane z przetwarzaniem danych osobowych w celach innych niż rejestracja Uczestnika w Serwisie znajdują się w POLITYCE PRYWATNOŚCI SERWISU.

§9.

Postanowienia końcowe

Uczestnik logując się do Serwisu wyraża dobrowolnie zgodę na wszystkie postanowienia niniejszego Regulaminu.

Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany zapisów niniejszego Regulaminu. O zmianie zapisów Regulaminu Uczestnicy zostaną powiadomieni podczas logowania w Serwisie.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.